Provádění staveb včetně jejich odstraňování

STAVEBNÍ FIRMA

ČEKONSTAV PRAHA

JSME NA TRHU OD ROKU 1995

komplexní ŘÍZENÍ STAVBY

 

Možná jste v situaci, kdy se rozhodujete s výstavbou nového nebo opravy stávajícího objektu, a to buď k bydlení, rekreaci nebo k podnikání. Každá investice sebou nese určitá rizika, kterým je možné předejít kvalitní přípravou a vyhodnocením daného záměru (stavby). Pokud v této oblasti nemáte žádné, nebo jen malé zkušenosti, může Váš pokus o realizaci Vašeho záměru skončit negativně s ohledem na vaše finance a čas. Je-li tomu tak, nabízíme služby v oblasti komplexního řešení Vašeho záměru (stavby). Tato činnost zahrnuje zhruba tři základní oblasti, a to:

PŘÍPRAVA STAVBY

 

V této oblasti spolupracujeme s investorem na zhodnocení a definování požadavků na zadanou stavbu. Následně se provede hrubý odhad investice, zhodnotí se a ověří proveditelnost záměru před zadáním projektu. Na základě zjištěných průzkumů se souhlasem investora zadáme projektantovi návrh na zpracování projektové dokumentace, nebo studie (jedná-li se o složitý projekt ), kde v souladu s požadavky investora vypracujeme příslušnou projektovou dokumentaci. Následně organizujeme výběr dodavatele včetně návrhu smluv na provedení stavebního díla.

REALIZACE STAVBY

 

Po úspěšné přípravě stavby kontrolujeme řádné provádění prací, plnění časového harmonogramu, přebírání řádně dokončených etap, správnost fakturačních podkladů dodavatele, účastníme se pravidelných kontrolních dnů. Dále řešíme případně vzniklé vícepráce, a to jak v otázce technické,

tak i cenové.

DOKONČENÍ STAVBY

 

Po dokončení stavby organizujeme převzetí stavby, kolaudační řízení včetně závěrečného vyúčtování stavby a dohled nad odstraněním závad.

 

Tento výčet činností nemusí být konečný, může být rozšířen tak, aby výsledný efekt pro investora byl co možná nejvýhodnější.